Pozemek 900 m² – PRODÁN

Pozemek o výměře 900 m² (PRODÁN),
je v již plně zastavěné lokalitě, umístěné na okraji Kolodějí, směrem na Běchovice.
Na pozemek jsou přivedeny tyto sítě: elektřina, voda a kanalizace. Plyn je ve vzdálenosti 180 m od hranic pozemku a je možno jej přivést až k pozemku. V celé lokalitě jsou již dokončeny a obydleny dvojdomy, včetně několika solitérních staveb.

Rozměry pozemku:

geom
 
Regulativy výstavby pro daný pozemek dovolují toto:
- maximální koeficient zastavěné plochy pozemku je 0,2 (poměr zastavěné plochy pozemku vůči celkové ploše pozemku), tedy 180 m² zastavěné plochy
- tvar střechy: šikmá – sedlová, valbová, polovalbová se sklonem 30-45%
- výška hřebene střechy, nebo nejvyšší části střechy (s výjimkou komínového tělesa): maximálně 7,5 m nad úrovní původního terénu
- maximálně 1 nadzemní podlaží + obytné podkroví (1NP+OP)
- minimálně 1 parkovací stání na pozemku
- nepřípustné jsou neprůhledná oplocení pozemků

Fotografie pozemku – červen 2014:


 

Fotografie pozemku – červenec 2014:

Projektu domu 6+1 na pozemku:

K prodeji je také projekt bungalovu 6+1 o zastavěné ploše 229 m² s koncepčně řešenou obytnou plochou a terasou směřující k jihu. Žádost o zvýšení koeficientu zastavěnosti byla již schválena stavebním úřadem a nyní se čeká na vyjádření obce. Celková dokumentace projektu domu je dostupná na vyžádání.

pozemek