Pozemek 960 m² – PRODÁN

Pozemek o výměře 960 m² (PRODÁN),
je v lokalitě umístěné mezi obcemi Stupice a Koloděje, na dohled od Kolodějského zámku. Pozemek je připraven ke stavbě domu, jsou na něj přivedeny všechny sítě, tedy elektřina, voda, datové sítě, kanalizace a plyn. V celé lokalitě jsou již dokončeny všechny sítě a probíhá individuální výstavba rodinných domů.

Rozměry pozemku:

gp
Regulativy výstavby pro daný pozemek dovolují toto:
- maximální koeficient zastavěné plochy pozemku je 0,35 (poměr zastavěné plochy pozemku vůči celkové ploše pozemku), tedy 336 m² zastavěné plochy
- tvar střechy: šikmá – sedlová, valbová, polovalbová se sklonem 30-45%, vyjímečně přípustná pultová střecha se sklonem 10-20% – výjimku uděluje obec
- výška hřebene střechy, nebo nejvyšší části střechy (s výjimkou komínového tělesa): maximálně 8,5 m nad úrovní původního terénu
- maximálně 1 nadzemní podlaží + obytné podkroví (1NP+OP)
- nepřípustné jsou neprůhledná oplocení pozemků

Fotografie lokality s pozemkem:


Mezi Kolodějemi a Běchovicemi je naplánována výstavba silnice R12, prodávaný pozemek je umístěn na druhém konci obce, tedy směrem na Stupice a plánovaná výstavba rychlostní silnice se jej nedotkne.